Construcció i projecció de la memòria personal a l’època moderna

10NOVEMBRE - 12NOVEMBRE 2011
Barcelona - Institut d'Estudis Catalans
Colloque

Coords. : IGNASI FERNÁNDEZ TERRICABRAS (Universitat Autònoma de Barcelona) ; ÒSCAR JANÉ CHECA (Universitat Autònoma de Barcelona); EULÀLIA MIRALLES (UOC – Universitat de Girona); SYLVIE MOUYSSET (Université de Toulouse-Le Mirail) ; PATRICE POUJADE (Université de Perpignan – Via Domitia)

Org.: Institut d’Estudis Catalans, EHEHI - Casa de Velázquez, Universitat Autònoma de Barcelona, Universitat de Girona, Université de Perpignan-Via Domitia, UMR 5136 FRAMESPA - Université de Toulouse-Le Mirail

Col·l.: Centre d’Estudis Ribagorçans, Coordinadora de Centres d’Estudis de Parla Catalana, Institut Ramon Muntaner

Presentació

En els darrers anys, s’ha establert un procés de col·laboració entre investigadors de França, Catalunya i l’Aragó, en el marc de la Comunitat de Treball dels Pirineus, que ha enfortit els llaços i el coneixement creuat de les recerques sobre memòria personal i dietaris. Tot plegat ha permès establir una visió global que situa el sud de França, Catalunya, bona part del Pirineu, així com Itàlia i Anglaterra –entre d’altres–, al capdavant de la recerca sobre aquesta temàtica. Establir paral·lelismes o confrontacions temàtiques entre els espais europeus on la memòria personal escrita ha estat i és fonamental, és el primer objectiu d’aquest congrés. S’han de plantejar qüestions genèriques i prou acotades alhora, que mirin de donar resposta a temes com la fluidesa dels espais i la seva articulació, o l'àmbit de transmissió d’aquestes memòries i la seva influència. En el rerefons hi ha sempre la idea dels límits entre allò que es considera públic o privat, un interrogant que des de fa uns anys s'ha convertit en objecte d’anàlisi per part d’alguns investigadors. L’escriptura de la memòria seria aleshores el nexe entre l’individu-autor (interior) – la casa (interior/exterior) – el poble o la ciutat-entorn (exterior immediat) – les institucions i el territori (exterior general). Es vol, en definitiva, establir una visió de conjunt sobre la qualitat i la quantitat dels temes més representatius en la construcció i la projecció de la memòria personal a l’Europa de l’època moderna

Programa

DIJOUS, 10 DE NOVEMBRE DE 2011

16h30-16h45
Sessió d'inauguració

SALVADOR GINER
President de l’Institut d’Estudis Catalans

JEAN-PIERRE ÉTIENVRE
Director de la Casa de Velázquez

16h45-17h45
Conferència inaugural


ANTONI SIMON I TARRÉS
Universitat Autònoma de Barcelona – Institut d’Estudis Catalans
Memòries i diaris personals de la Catalunya Moderna. Del no res a la plètora

ÒSCAR JANÉ CHECA
Universitat Autònoma de Barcelona
Presentació del portal www.memoriapersonal.eu

Pausa

18h-20h
Secció 1: Representació privada


Presidència
SYLVIE MOUYSSET
Université de Toulouse-Le Mirail

FRANCISCO ROQUE DE OLIVEIRA
Universidade de Lisboa
Matemático insigne y sobremanera distraído: disonancias biográficas a propósito del Sumario da vida de Manuel Godinho de Erédia (Goa, 1616)

ANTONIO CASTILLO GÓMEZ
Universidad de Alcalá
Escribir para no olvidar. Diarios y memorias personales en la temprana Edad Moderna

Debat

DIVENDRES, 11 DE NOVEMBRE DE 2011

9h-10h30
Secció 2: Individu i societat. L’escriptura com a vincle


Presidència
PATRICE POUJADE
Université de Perpignan – Via Domitia

SYLVIE MOUYSSET
Université de Toulouse-Le Mirail
Pourquoi laisser trace de sa vie ordinaire ? (France-Catalogne, XVe-XIXe siècles)

DANIÈLE TOSATO –RIGO
Université de Lausanne
Au commencement était (parfois) l’écriture. Pratiques sociales de l’écrit du for privé

Debat

10h30-11h30
Presentació dels pòsters de la secció 2

a càrrec d’ADRIÀ CASES (Universitat Autònoma de Barcelona)

Pausa

12h-14h
Secció 3 : Política i recepcions


Presidència
STEPHANE MICHONNEAU
EHEHI - Casa de Velázquez

XAVIER TORRES SANS
Universitat de Girona
Política i faccionalisme als llibres de família de la Catalunya moderna

HENRY ETTINGHAUSEN
University of Southampton
Per sobre de la llei i les autoritats: els autobiògrafs Alonso de Contreras i Diego Duque de Estrada

Debat

16h-17h
Presentació dels pòsters de la secció 3

a càrrec d’ANDREA RICCI (Universitat Autònoma de Barcelona)


17h-18h15
Secció 4: Llengua, text i tipologia dels escrits


Presidència
ALBERT ROSSICH
Universitat de Girona

EULÀLIA MIRALLES
Universitat Oberta de Catalunya – Universitat de Girona
Llocs i límits del jo

MICHELA RUSI
Università Ca’Foscari Venezia
Le occorrenze dell’io: sulle scritture autobiografiche nella letteratura italiana dell’età moderna

Debat

Pausa

18h45-19h45
Presentació dels pòsters de la secció 4

a càrrec d’IGNASI FERNÁNDEZ TERRICABRAS (Universitat Autònoma de Barcelona)

DISSABTE, 12 DE NOVEMBRE DE 2011

10h-12h15
TAULA RODONA


Memòria personal, un món escrit al sud d’Europa?

Presidència
ÒSCAR JANÉ CHECA
Universitat Autònoma de Barcelona

JAMES AMELANG (Universidad Autónoma de Madrid); GIOVANNI CIAPPELLI (Università degli Studi di Trento);  JOSEP VICENT ESCARTÍ (Universitat de València); JOAN PEYTAVÍ (Université de Perpignan – Via Domitia / Institut d’Estudis Catalans).

Pausa

12h45-13h30
Conferència de cloenda


Presidència
PEP VALSALOBRE
Universitat de Girona

FRANÇOIS-JOSEPH RUGGIU
Université Paris IV
Les écrits du for privé, un concept et son internationalisation

13h30
Conclusions del congrés

PATRICE POUJADE
Université de Perpignan – Via Domitia


AUTORS DE PÒSTERS :
SÍLVIA AMOR NEUS BALLBÉ, ÀNGELS CASANOVA, JOAN COMASÒLIBAS, JORDI CURBET, LIVIA CASTELLI, GAETANO DAMIANO, NARCÍS FIGUERAS, VERONIQUE GARRIGUES, MONICA GIACHINO, ANTOINE ODIER, PILAR PÉREZ PACHECO,  RAFAELLA PILO, MERCÈ RENOM i altres (FUNDACIÓ BOSCH I CARDELLACH), RAFAEL ROCA, RICARDO RODRIGO MANCHO, BELINDA RODRÍGUEZ, MONTSERRAT SAUQUET, RAMON TEN, CECILIA TARRUELL, VERÒNICA ZARAGOZA, LEONOR ZOZAYA, MARÍA ZOZAYA

Pòsters disponibles a : http://grupsderecerca.uab.cat/manuscrits/content/memoriapersonal/posters


Secretariat :
Elena Fernández García
Departament d’Història Moderna i Contemporània
Facultat de Filosofia i Lletres
Universitat Autònoma de Barcelona
Campus UAB – Edifici B
08193 – BELLATERRA (CERDANYOLA DEL VALLÈS)
Tf. (34) 93581 4829
Mail : Elena.Fernandez@uab.cat