Els Estats imperials ibèrics (1808-1930)

Una globalització original?

8MAYO - 10MAYO 2013
Barcelone
Coloquio

Programa de recerca « Glob-Iber »

Coord.: Stéphane MICHONNEAU, Martín RODRIGO ALHARILLA
Org.: École des hautes études hispaniques et ibériques (Casa de Velázquez, Madrid), Universitat Pompeu Fabra (Grup de Recerca en Imperis, Metròpolis i Societats Extraeuropees, Barcelona)
Col·l: Agence nationale de la recherche, Centre d'Histoire Espaces et Cultures (Université Clermont II), Centre de la Méditerranée Moderne et Contemporaine (Université de Nice Sophia Antipolis), Sciences, Philosophie, Humanités (Université Bordeaux III), Museu d'Història de Barcelona

Lloc de celebració:
Universitat Pompeu Fabra
Edifici Roger de Llúria
(Sala de graus Xavier Calsamiglia)
Ramón Trias Fargas, 25-27
08005 Barcelona

Museu d'Història de Barcelona
Baixada de la Llibreteria, 7 - 2ª planta
(Sala Carreras Candi)
08002 Barcelona

Presentació

El desenvolupament de la història imperial troba dificultats en el cas de la península ibèrica: en efecte, la pèrdua de les colònies americanes a les primeres dècades del segle XIX s’havia volgut veure com la fi de l’imperialisme espanyol i portugués en aquella centúria. Tanmateix, la historiografia més recent ha tendit a re-examinar la naturalesa de les relacions i interaccions entre tots dos imperis i les seves possesions a Ultramar fent èmfasi en el grau de recuperació colonial. Més encara, hom veu a Espanya i a Portugal com a dos espais político-administratius composats d’una metròpoli i de territoris ultramarins, les parts dels quals estaven força inter-relacionades i interactuaven constantment. En aquest sentit, la nostra finalitat és analitzar les lògiques imperials que van dur a la construcció dels Estats liberals ibèrics, tot fixant-nos especialment en l’estudi de la circulació del personal administratiu, el pes dels grups mediadors o intermediaris i de les corporacions en la gestió del bé públic així com la difusió de tècniques d’administració i de control de les poblacions, tant als territoris metropolitans com a Ultramar. L’objectiu és posar de relleu l’existència d’un seguit de models comuns, en part heretats, en els espais controlats durant anys per tots dos Estats ibèrics. Aquesta característica dibuixa els contorns d’una globalització precoç i original que encara avui és visible per mitjà de potents solidaritats al món iberoamericà.

Programa

DIMECRES 8 MAIG
Universitat Pompeu Fabra

9h30-14h


Obertura

Joaquim ALBAREDA
Director de l’Institut Universitari d'Història Jaume Vicenç i Vives

Jean-Pierre ÉTIENVRE
Director de la Casa de Velázquez

Josep Maria Delgado
Grup de Recerca en Imperis, Metròpolis i Societats Extraeuropees (Universitat Pompeu Fabra - CSIC)

Balanç de les activitats científiques

Stéphane MICHONNEAU
École des hautes études hispaniques et ibériques (Casa de Velázquez, Madrid)
Bilan général

Xavier HUETZ DE LEMPS
Université de Nice Sophia Antipolis
Les relations entre le clergé et l’État dans les empires ibériques

Pausa

François GODICHEAU
Université Bordeaux III
Face à l’État : acceptations et refus

Álvaro CHAPARRO SAINZ
Université Lumière Lyon II
Balance de la coordinación del programa Glob-Iber

16h-19h

Reunions per eixos
Salles 40.039, 40.043 i 40.047C

DIJOUS 9 MAIG
Museu d'Història de Barcelona

9h30-14h


Síntesi

Pausa

Presentació de la producció científica

Pablo RIAÑO DE SAN MARFUL
Oficina del Historiador de La Habana
Investigación en los archivos municipales y provinciales de Cuba

Stéphane MICHONNEAU
École des hautes études hispaniques et ibériques (Casa de Velázquez, Madrid)
i Jean-Philippe LUIS
Université Clermont II
Ouvrages collectifs, dossiers de revue et atlas

16h-19h

TAULA RODONA - ELITS COLONIALS I NEGOCIS

Presidenta
Consuelo NARANJO OROVIO
Centro de Ciencias Humanas y Sociales (CSIC, Madrid)

Dominique GONCALVES
Université Bordeaux III
Influence du sucre colonial dans une monarchie anémiée : la présence havanaise à la cour de Madrid dans les années 1820

Martín RODRIGO ALHARILLA
Universitat Pompeu Fabra - CSIC
En absoluto periféricas sino centrales : las élites hispanoantillanas en la España tardo-imperial (1830-1895)

Nadia VARGAFTIG
Institut d’études politiques (Bordeaux)
Paris-Londres, Lisbonne-Beira: géographie d'un pouvoir colonial à travers le Conseil d'administration de la Compagnie du Mozambique (1892-1942)

Presentació de llibres

Endless Empire. Spain's Retreat, Europe's  Eclipse. America's Decline (Madison, University of Wisconsinn Press, 2012), edited by Alfred W. McCOY, Josep M. FRADERA and Stephen JACBSON

i

Luis DE MORALES & Charles LE GOBIEN, Historia de las Islas Marianas, Madrid, Ediciones Polifemo, 2013. Estudio y edición de Alexandre COELLO

Amb:

Joan-Pau RUBIES
ICREA - Universitat Pompeu Fabra

DIVENDRES 10 MAIG
Universitat Pompeu Fabra

9h30-14h

TAULA RODONA - L’ESTAT IMPERIAL I ELS SEUS AGENTS


Ruth DE LLOBET
University of Wisconsin-Maddison
Sistema imperial y emergencia de una identidad criolla filipina, 1780-1830

Jean-Philippe LUIS
Université Clermont II
L’outremer : un tremplin pour des carrières administratives ?

Inés ROLDÁN
Centro de Ciencias Humanas y Sociales (CSIC, Madrid)
Los ministros de Ultramar

Pausa

TAULA RODONA - CLERGUES, PODERS PÚBLICS I SOCIETATS EN SITUACIÓ COLONIAL

Josep Ma DELGADO
Universitat Pompeu Fabra - CSIC
Altruistas o rent-seekings. La formación del patrimonio económico del clero regular en Filipinas

Alexandre COELLO DE LA ROSA
Universitat Pompeu Fabra
Pasquines, libelos y corrupción en la Manila del arzobispo Felipe Pardo (1677-89)

Xavier HUETZ DE LEMPS
Université de Nice Sophia Antipolis
Missionnaires et pouvoirs coloniaux : comparaisons transcoloniales et transimpériales

16h-18h

TAULA RODONA - LA CONSTRUCCIÓ DE L'ORDRE PÚBLIC

Albert GARCIA
Universitat Pompeu Fabra
Barcelona-Tetuán-La Habana, 1860: patriotismos imperiales e imágenes raciales (la «Guerra de África» en perspectiva trasatlántica)

François GODICHEAU
Université Bordeaux III
El imperio de la guerra interior: el orden público como clausula de acción absoluta del Estado (1812-1898)

Eloy MARTÍN CORRALES
Universitat Pompeu Fabra
Orden público en el Protectorado español de Marruecos durante la II República (1931-1936): el objetivo de la paz, amenazada por las izquierdas españolas y el nacionalismo marroquí

Romy SANCHEZ
École des hautes études hispaniques et ibériques (Casa de Velázquez, Madrid)
Vigilando a los cubanos : el consulado español de Nueva Orleans y la persecución de los separatistas (1869-1884)