Art, hibridació i circulació en temps d'imperis a Amèrica, Espanya i Portugal (segles XIII-XVIII)

19MAI - 20MAI 2014
Barcelona
Colloque

Coord.: Estela OCAMPO (Universitat Pompeu Fabra), Alexandre COELLO DE LA ROSA (Universitat Pompeu Fabra)
Org.: Institut Universitari de Història Jaume Vicenç Vives (Universitat Pompeu Fabra, Barcelona), Institut Universitari de Cultura (Universitat Pompeu Fabra, Barcelona), École des hautes études hispaniques et ibériques (Casa de Velázquez, Madrid)

Lloc de celebració:
Universitat Pompeu Fabra
Sala Albert Calsamiglia
Edifici Jaume I (Campus de la Ciutadella)
Ramon Trias Fargas, 25-27
08005 Barcelona

Presentació

El segle XVI representa una època de grans canvis i transformacions que van marcar la vida política i econòmica del Vell Món. Els europeus van impulsar l’empresa mundial del saber que va contribuir a la creació de noves cultures i nous sabers, adaptats a les circumstàncies particulars de la interacció, que van ser reelaborades per les poblacions natives sota la influència de les tradicions locals. Un dels àmbits en el qual es pot mesurar aquesta “barreja” és en el camp artístic, on la influència dels motius indígenes és inqüestionable. Missioners, funcionaris reals i aventurers es van convertir en actors colonials que van provocar transformacions en el discurs imperial i les tradicions religioses, culturals i polítiques locals. En aquestes jornades s’analitzaran les formes híbrides que es van produir en l’àmbit de l’art amb el contacte entre imperis americans i peninsulars, així com la circulació d’objectes, persones i sabers entre ambdós costats de l’Atlàntic. Tampoc no s’oblidaran les influències de l’art americà a Europa.

Programa

DILLUNS 19 MAIG

10h-11h

Inauguració

Victoria CIRLOT
Directora del Institut Universitari de Cultura

Marició JANUÉ
Directora del Institut Universitari d'Història Jaume Vicens Vives

Stéphane MICHONNEAU
Director de estudios para las épocas moderna y contemporánea en la École des hautes études hispaniques et ibériques

Presentació
Alexandre COELLO y Estela OCAMPO
Coordinadores de las Jornadas
Universitat Pompeu Fabra

11h-13h30

Luis Guillermo LUMBRERAS
Universidad Nacional Mayor de San Marcos (Lima)
Arte y cultura en época de los Incas

Paz CABELLO CARRO
Patrimonio Nacional
El arte prehispánico en la corte de los Austrias

16h-18h30

Alexandre COELLO
Universitat Pompeu Fabra
La influencia del humanismo italiano en la descripción de la naturaleza americana de Gonzalo Fernández de Oviedo y Valdés (1478-1557)

Ana RUIZ
Universidad de Granada
Mestizaje artístico a través del Galeón de Manila (1565-1815)

DIMARTS 20 MAIG

10h30-13h30

Nadine BÉLIGAND
Université Lyon 2
La circulación de saberes entre España y Nueva España (siglos XVI- XVII)

Jaime HUMBERTO BORJA
Universidad de los Andes (Bogotá)
La oralidad, el gesto y la filacteria en la cultura visual de la América colonial

16h30-18h30

Estela OCAMPO
Universitat Pompeu Fabra
Europa y América: el (des)encuentro de dos paradigmas estéticos

Taula rodona

Luis Guillermo LUMBRERAS
Universidad Nacional Mayor de San Marcos (Lima)

Jaime HUMBERTO BORJA
Universidad de los Andes (Bogotá)

Paz CABELLO CARRO
Patrimonio Nacional

Alexandre COELLO
Universitat Pompeu Fabra

Estela OCAMPO
Universitat Pompeu Fabra

PODCASTS
15/04/2016 - 26min 44s - Anglais