Les transformacions territorials a banda i banda dels Pirineus

Formes, lògiques i reptes

19ABRIL - 20ABRIL 2010
Institut d'Estudis Catalans (Barcelona)
Coloquio

Coordina.: RAFAEL GIMÉNEZ-CAPDEVILA (Institut d’Estudis Territorials, Generalitat de Catalunya / Universitat Pompeu Fabra), CLAIRE GUIU (Université de Nantes), JEAN-BAPTISTE MAUDET (Université de Pau et des Pays de l’Adour), FRANCESC NADAL (Societat Catalana de Geografia), GUILLAUME VERGNAUD (EHEHI-Casa de Velázquez)
Organitza. : Societat Catalana de Geografia, Institut d’Estudis Territorials, Casa de Velázquez
Col·labora.: Institut d’Estudis Catalans, Université de Lyon - UMR 5600 Environnement Ville Société - École normale supérieure de Lyon, UMR 5603 Société Environnement Territoire (CNRS – Université de Pau et des Pays de l’Adour)

La complexitat creixent de les organitzacions socio-espacials i les reflexions que aquestes susciten en els camps de les ciències socials, l'ordenació territorial i l’acció pública, condueixen a un procés d’inflació territorial:  permanència dels antics marcs polítics i administratius i creació dels nous (estructures locals intermediàries com les estructures intermunicipals, els pays o les comarques); nous perímetres temàtics o sectorials promovent la unitat històrica, cultural o “natural” d’un espai (en relació a la patrimonialització o al sentiment de pertinènça local, per exemple); espacialitats reticulars, arxipelàgiques o fins i tot virtuals que s’alliberen de les lògiques mètriques de la contigüitat territorial.  
A partir d’aquesta constatació, aquest col·loqui pretén aprofundir en l’anàlisi dels processos de transformacions i recomposicions territorials a banda i banda dels Pirineus. Quines són les formes, les lògiques, els reptes i els actors d’aquests territoris definits com a “nous”, “emergents”, “recomposats”, “requalificats” o “reinventats”? A quines escales podem abordar la multiplicació dels marcs territorials i dels nivells de decisions? Com els geògrafs poden analitzar aquests territoris en construcció? Implica això noves perspectives o noves metodologies? Com la geografia, pel que fa al seu terreny de competència, pot a jugar un paper d’expert, al costat del agents de decisió, en la construcció d’aquests territoris? En el marc de l'espai europeu en construcció, la comparació entre els contextos francesos, catalans i espanyols pot permetre avançar en la comprensió de noves territorialitats i en l’anàlisi de possibles models emergents de gestió territorial.

 

Programa

DILLUNS 19 D’ABRIL

9:00-11:00
OBERTURA I CONFERÈNCIA INAUGURAL

Obertura
SALVADOR GINER DE SAN JULIÁN
President de l’Institut d’Estudis Catalans

JEAN-PIERRE ÉTIENVRE
Director de la Casa de Velázquez

FRANCESC NADAL
President de la Societat Catalana de Geografia

DANIEL SERRA DE LA FIGUERA
Director de l’Institut d’Estudis Territorials

Presentació pels coordinadors

Conferència inaugural
ORIOL NEL·LO
Secretari per a la Planificació territorial, Departament de Política Territorial i Obres Públiques, Generalitat de Catalunya

11:15-14:00
ORGANITZACIÓ TERRITORIAL: DIVISIONS I RECOMPOSICIONS

Moderador
JESÚS BURGUEÑO
Universitat de Lleida

SYLVIE CLARIMONT
Université de Pau et des Pays de l’Adour
Les recompositions territoriales de part et d'autre des Pyrénées : comarcas et intercommunalité

GUILLAUME VERGNAUD
EHEHI-Casa de Velázquez
En quête de territoires locaux intermédiaires : l’expérience des Pays en Rhône-Alpes et des comarques en Catalogne

JOSEP OLIVERAS
Universitat Rovira i Virgili
Interessos locals i territori en la creació de les noves vegueries a Catalunya

ROMÁN RODRÍGUEZ GONZÁLEZ
Universidade de Santiago de Compostela
Reformar la administración territorial, ¿qué barreras? Una visión desde Galicia

MARTIN VANIER
Université de Grenoble I
L’acte III de la décentralisation en France : beaucoup de bruit pour rien?

JUAN ROMERO
Universitat de València
Geopolítica y gobierno del territorio en España

15:45-19:00
GOVERNANÇA: CANVIS I RESISTÈNCIES


Moderador
STÉPHANE MICHONNEAU
Casa de Velázquez

LAIA MOJICA i JORDI MARTÍ-HENNEBERG
Universitat de Lleida
La formació de la xarxa ferroviària a l'espai França-Península Ibèrica (1850-2010) i la seva implicació en l'accessibilitat des de les àrees urbanes

FRÉDÉRIC TESSON
Université de Pau et des Pays de l’Adour
Territoire contre réseau dans le rapport spatial de l'acteur politique

MARIONA TOMÀS
Universitat de Barcelona
Territoires et réseaux : la région métropolitaine de Barcelone

EMMANUELLE BONERANDI
École normale supérieure de Lyon
Les territoires de la pauvreté en France : délimiter, mesurer, agir

VALERIÀ PAÜL
Universidade de Santiago de Compostela
Desenvolupament territorial i governança dels espais oberts a Catalunya

JOSEP ANTONI BÁGUENA
Secretaria per a la Planificació territorial, Departament de Política Territorial i Obres Públiques, Generalitat de Catalunya
Entre el pla i el programa. Acció de govern i reconfiguració territorial

DIMARTS 20 D’ABRIL

10:00-14:00
DINÀMIQUES I CONSTRUCCIONS TRANSFRONTERERES


Moderadora
CLAIRE GUIU
Université de Nantes

ANTONI DURÀ
Universitat Autònoma de Barcelona
Arc Mediterrani i Cooperació Territorial, conceptes inseparables

GEMMA MOLLEVÍ
Université de Bourgogne
Les dinàmiques actuals a les regions mediterrànies frontereres

MITA CASTAÑER
Universitat de Girona
L’Eurodistricte català transfronterer: creació del projecte i reestructuració territorial

RAFAEL GIMÉNEZ-CAPDEVILA
Institut d’Estudis Territorials
Estratègies nacionals en les comunicacions transpirinenques actuals

ALEXIS SANCHO REINOSO i JOAN TORT DONADA
Universitat de Barcelona
Ribagorça, la frontera inexistent?


JEAN-BAPTISTE MAUDET
Université de Pau et des Pays de l’Adour
Tauromachies et dynamiques transfrontalières

15.45-19.00
CULTURES I TEMPORALITATS DE LA CONSTRUCCIÓ TERRITORIAL


Moderador
FRANCESC NADAL
Societat Catalana de Geografia / Universitat de Barcelona

ISABELLE DEGRÉMONT i JUAN SEVILLA
Université de Pau et des Pays de l’Adour
Le regard français sur les Pyrénées aragonaises : l´influence de Franz Schrader à l’origine d’un processus de patrimonialisation (fin XIXe-début XXe siècle)

MARIE-VIC OZOUF-MARIGNIER
École des hautes études en sciences sociales, Paris
Faire du nouveau avec de l'ancien : les dénominations des territoires de la localité en France (1995-2010)

FRANÇOIS AUSSAGUEL
Université Montpellier III
L'histoire au service du projet de territoire : l’exemple du Pays Cathare


CHRISTOPHE QUÉVA
Université d’Artois
Les dynamiques des jeux temporels dans les projets de territoire : les exemples du Libournais et du Périgord Noir

CLAIRE GUIU
Université de Nantes
Les Terres de l’Èbre : quelles temporalités de la construction régionale ?

IGNASI ALDOMA
Universitat de Lleida
Dels conflictes entre col·lectius d’usuaris al conflicte entre territoris. Manifestacions a propòsit de la darrera crisi de la sequera a Barcelona i els transvasaments

19:00-19:45

Conferència de cloenda

LYDIA COUDROY DE LILLE
Université de Lyon II

 

ÉCOLES FRANÇAISES À L'ÉTRANGER

SÍGANOS

NEWSLETTER